top of page

Paslaugos

Duomenų apsauga: įmonių parengimas BDAR

Didžiausias BDAR iššūkis yra jo keliamų reikalavimų pritaikymas specifiniams verslo poreikiams. Mano teisinės konsultacijos neapsiriboja Reglamento išaiškinimu bei standartinių dokumentų parengimu. Visada pirmiausia susipažįstu su kliento verslo specifika ir jau jos pagrindu diegiu pritaikytosios duomenų apsaugos sprendimus.

Darbo sutarčių ir kitų dokumentų ruošimas

Atsižvelgiant į įmonės specifiką ir jos poreikius, konsultuoju dėl darbo sutarties rūšių pasirinkimo, kitų dokumentų įmonėje taikymo bei rengiu visus su darbo santykiais susijusius dokumentus.

Darbo tarybų sudarymas​

Naujasis Darbo kodeksas nustato prievolę sudaryti darbo tarybas visose įmonėse, kurių darbuotojų skaičius yra bent 20.

 

Visapusiškai pasirūpinu šia procedūra už jus: sudėlioju steigimo procesą ir jame dalyvauju, konsultuoju, paruošiu visus reikalingus dokumentus.

Mokymai darbo teisės ir naujojo DK klausimais

Vedu vidinius mokymus įmonėms, įstaigoms, organizacijoms ir valstybės tarnautojams, taip pat skaitau pranešimus darbo teisės ir lygių galimybių bei nediskriminavimo temomis.

Pirminė pagalba Darbo tarybai

Vedu bazinius įvadinius mokymus naujai išrinktos Darbo tarybos nariams, konsultuoju dėl jos veiklos organizavimo ir efektyvaus darbuotojų atstovavimo įgyvendinimo, supažindinu su darbuotojų atstovų teisėmis, garantijomis ir atsakomybėmis.

Konsultacijos darbo teisės klausimais

Konsultuoju verslą, darbuotojus ir darbuotojų atstovus visais darbo teisės klausimais.

bottom of page