top of page

Paslaugos

Duomenų apsaugos ir BDAR atitiktis

Didžiausias BDAR bei kitų taptautinių duomenų apsaugos teisės aktų iššūkis yra jų keliamų reikalavimų pritaikymas specifiniams verslo poreikiams. Mano paslaugos neapsiriboja Reglamento išaiškinimu bei standartinių dokumentų parengimu. Visada susipažįstu su kliento verslo specifika ir jos pagrindu siūlau pritaikytosios duomenų apsaugos sprendimus.

Konsultacijos duomenų apsaugos klausimais

Konsultuoju įvairiais tarptautinės duomenų apsaugos bei BDAR klausimais.

Duomenų apsaugos pareigūno (DAP) paslaugos

Duomenų apsaugos pareigūnas padeda užtikrinti atitiktį BDAR ir kitų duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimams. Mano paslaugos apima dokumentų ir procedūrų kūrimą, mokymus darbuotojams, rizikos vertinimus, pagalbą valdant įvykusius duomenų saugumo pažeidimus bei pagalbą sprendžiant duomenų subjektų užklausas.

Mokymai BDAR ir duomenų apsaugos srityje

Vedu tiek bazinius, tiek atskiroms darbuotojų grupėms dedikuotus duomenų apsaugos ir BDAR mokymus.

Poveikio duomenų apsaugai vertinimai (PDAV)

Rengiu duomenų apsaugos poveikio vertinimus (PDAV). 

bottom of page