top of page

Duomenų apsauga:

įmonių parengimas BDAR

APIE PASLAUGĄ

Duomenų apsaugos procesų rengimas:

  • Atliekamas nuoseklus duomenų auditas, kurio metu inventorizuojamas duomenų ūkis, identifikuojamos egzistuojančios rizikos ir numatomi galimi jų sprendimo būdai.

  • Tobulinami esantys arba kuriami nauji duomenų apsaugos procesai, orientuoti į atskiras aibes duomenų - darbuotojų, vartotojų, klientų. 

Dokumentų rengimas: 

  • Peržiūrima esanti įmonės dokumentų bazė, susijusi su fizinių asmenų duomenų apsauga, identifikuojami sutarčių trūkumai ir naujų sutarčių/susitarimų poreikis.

  • Parengiami Reglamento nuostatas atitinkantys vidiniai dokumentai, įmonei reikalingi šablonai (pvz., sutikimo formos), interneto svetainės dokumentacija

 

Verslo specifiką atspindinčios konsultacijos:

 

  • Pasirengimo metu teikiamos išsamios ir verslo poreikius atitinkančios teisinės konsultacijos.

  • Po Reglamento įsigaliojimo vykdoma pastovi arba pagal poreikį stebėsena, teikiamos verslo pokyčius atliepiančios konsultacijos Parengiu visus reikalingus dokumentus ir formas, įskaitant ir su informacijos viešinimu įmonėje susijusius raštus.

Duomenų apsaugos pareigūno paslaugos:

  • Atsižvelgiant į Reglamento reikalavimus, įmonės specifiką bei tvarkomų asmens duomenų rūšis ir mastą, įvertinamas duomenų apsaugos pareigūno poreikis.

  • Tuo atveju, jeigu įmonei duomenų apsaugos pareigūnas yra būtinas ar rekomenduojamas, gali būti teikiamos pastovaus / budinčio laisvai samdomo pareigūno paslaugos.

Įmonės parengimas BDAR: nuo 500 eur

Duomenų apsaugos pareigūno paslaugos: nuo 250 eur

Susisiekite dėl paslaugos įsigijimo:

Ačiū! Jūsų žinutė išsiųsta. Netrukus su Jumis susisieksiu.

bottom of page