top of page

Darbo tarybų įmonėse sudarymas

APIE PASLAUGĄ

Įvadas apie Darbo tarybas: jų reikšmė, vaidmuo įmonėje ar organizacijoje, rinkimų eiga. Įvadas skiriamas tiek darbuotojams, tiek administracijai. Įvado darbuotojams tikslas - supažindinti darbovietės kolektyvą su Darbo tarybos konceptu, jos funkcijomis, pristatyti tarybos sudarymo žingsnius ir glaustą rinkimų eigą. Įvadas administracijos atstovui, atsakingam už darbo tarybos sudarymą, orientuotas į veiksmų planą, t.y. kokie žingsniai turi būti įgyvendinti, siekiant sklandžių ir efektyvių rinkimų. Įvadui skiriamos 2 valandos, organizuojant pristatymą įmonės darbuotojams ir susitikimą su administracijos atstovu. 

Procedūros planavimas. Atsižvelgiant į įmonės darbuotojų skaičių, paruošiu detalią žingsnių sistemą, sudėlioju siūlomus terminus veiksmams atlikti. 

Dokumentų rengimas. Parengiu visus reikalingus dokumentus ir formas, įskaitant ir su informacijos viešinimu įmonėje susijusius raštus.

Dalyvavimas ir priežiūra. Operatyviai ir laiku konsultuoju rinkimų komisijos narius darbo tarybos rinkimų organizavimo klausimais, pagal poreikį dalyvauju susitikimuose, prižiūriu rinkimų proceso eigą ir pasirūpinu tinkamu bei savalaikiu rezultatų paskelbimu.

Rekomendacijos. Parengiu siūlomas kryptis ir priemones efektyviam darbdavio ir darbo tarybos bendradarbiavimui.​

Paslaugų paketo kaina: nuo 500 eur

Susisiekite dėl paslaugos įsigijimo:

Ačiū! Jūsų žinutė išsiųsta. Netrukus su Jumis susisieksiu.

bottom of page