top of page

Konsultacijos duomenų apsaugos klausimais

APIE PASLAUGĄ

Konsultuoju įvairiais tarptautinės duomenų apsaugos bei BDAR taikymo klausimais:

  • Politikos ir procedūros: rengiu ir peržiūriu duomenų apsaugos politikas bei procedūras. 

  • Duomenų subjektų teisės: padedu spręsti gautus duomenų subjektų prašymus ir užtikrinti jų teisių įgyvendinimą.

  • Duomenų apsaugos pažeidimų valdymas: konsultuoju dėl pranešimų apie duomenų apsaugos pažeidimus teikimą VDAI (duomenų apsaugos inspekcijai) ir duomenų subjektams, padedu imtis atitinkamų veiksmų.

  • Rizikos vertinimas ir mažinimas: vertinu riziką jūsų organizacijos duomenų tvarkymo veiklose ir siūlau priemones jai sumažinti.

Susisiekite dėl paslaugos įsigijimo:

Ačiū! Jūsų žinutė išsiųsta. Netrukus su Jumis susisieksiu.

bottom of page