top of page

Publikacijos

Darbo kodeksas kuria naujų teisinių paslaugų poreikį

2017 m. liepos 1 d. įsigaliojus naujam Darbo kodeksui daugelis teisines ir konsultacines paslaugas teikiančių organizacijų suskubo edukuoti savo turimus ir potencialius klientus apie aktualius įstatyminius pokyčius ir naujus procesus, kurie palies įmones ir organizacijas artimiausioje ateityje. Toks aktyvus esamos padėties išnaudojimas - plečiant savo paslaugų krepšelius trumpalaikėmis paslaugomis ypač aktualus mažoms teisinėms ir konsultacijų įmonėms, kadangi padidėjęs mokymų apie naująjį Darbo kodeksą dalyvių skaičius rodo, kad didžioji dalis įmonių neramiai sutiko naująjį teisinį reglamentavimą ir jaučiasi neužtikrintai dėl jo taikymo.

Darbo tarybų steigimas – konsultacijų stadijoje

Viena didžiausių naujienų, kurias pateikė Darbo kodeksas yra naujo organo - darbo tarybos - sudarymas, aktualus visoms darbovietėms, turinčioms 20 ir daugiau darbuotojų. Tokių verslo subjektų Lietuvoje skaičius - apie 750 (remiantis rekvizitai.vz.lt duomenimis), neįskaitant valstybinių įstaigų, kurioms ši teisinė prievolė taip pat galioja. Visos darbovietės, atitinkančios nustatytus vidutinio darbuotojų skaičiaus reikalavimus, nuo 2017 m. liepos 1-osios turi lygiai 6 mėnesius Darbo tarybos rinkimų inicijavimui, ko nepadarius gali susilaukti administracinės atsakomybės. Remiantis Administracinių nusižengimų kodeksu, potenciali bauda gali siekti nuo 80 iki 880 eurų.


Nors Darbo tarybų sudarymo poreikis rinkoje kol kas didesnio sąmyšio nesukėlė, darbdaviai jau pradeda konsultuotis ir domėtis šios prievolės įgyvendinimo procesu: pagrindiniais reikalavimais rinkimams, darbo tarybos narių garantijomis bei darbdavio įsipareigojimais, susijusiais su šio organo atsiradimu. Padidėjusį susidomėjimą darbo tarybomis jaučia ir darbo teisės specialistai. Įmonės žino, kad iki šių metų pabaigos jos privalo inicijuoti Darbo tarybų rinkimus, todėl sulaukiu nemažai praktinių klausimų, susijusių su šios pareigos vykdymu ir rinkimų proceso organizavimu. Net patyrę įmonių teisininkai susiduria su sunkumais, aiškindami Darbo kodekso nuostatas dėl tarybų sudarymo, tad darbo teisės eksperto pagalba dažnai yra būtina nepriklausomai nuo to, ar darbovietė turi vidinius teisininkus, ar ne.


Poreikis konsultacijoms dėl darbo tarybų sudarymo darbovietėse auga, tačiau kol kas dar labai nedidelė dalis įmonių turi Darbo tarybas, apie kurių sudarymą jau pranešė Valstybinei darbo inspekcijai (VDI). Atkreipiame dėmesį, jog informuoti VDI teritorinį skyrių apie darbo tarybos sudarymą ir jos valdymo organus, išrinktos darbo tarybos pirmininkas privalo ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tarybos įgaliojimų pradžios. Pati Valstybinė darbo inspekcija, tuo tarpu, taip pat neskuba šiuo klausimu: kol kas dar nėra sukurtas registras informacijai dėl darbo tarybų sudarymo kaupti ir tvarkyti. Planuojama, jog toks registras bus sudarytas iki spalio pradžios.

Naujos teisinės paslaugos rinkoje – trumpalaikės, bet turinčios didelį potencialą

Darbdavių vis dažniau keliami klausimai bei aiškiai komunikuojamas specifinių konsultacijų poreikis paskatino teisininkus išplėsti savo paslaugų krepšelius, į juos įtraukiant konsultacijas dėl darbo tarybų sudarymo ir šio proceso įmonėse rengimo bei įgyvendinimo paslaugas. Šiuo metu, mano konsultacijų paslaugomis naudojasi tokios įmonės kaip UAB “Ad Fingers” ir kt. Nemaža dalis verslo klientų, su kuriais dirbu, jautėsi nepasiruošę naujajam Darbo kodeksui, kadangi pasiruošimo terminas buvo itin trumpas. Tuo tarpu Darbo tarybos sudarymui laiko turint iki šių metų pabaigos, įmonės nori suprasti šio organo statusą, jo santykį su įmonės vadovybe, savo pareigas ir atsakomybes darbuotojų atstovų atžvilgiu. Nemažai įmonių yra suinteresuotos savo darbuotojų švietimu, todėl tiek konsultacijos, tiek mokymai Darbo tarybų tema šiuo metu yra gana paklausūs. Dažniausiai užduodami klausimai yra susiję su rinkimų procedūros terminais, jos eiga ir įforminimu, reikalingų dokumentų sąrašu bei jų sudarymo specifika, darbuotojų dalyvavimu rinkimuose ir pan.


Delegavus personalo specialistą ar administratorių, šie įmonės darbuotojai neišvengiamai susiduria su daugybe specifinių klausimų dėl darbo tarybos rinkimų organizavimo, kurių atsakymų paieška užima didelę jų darbo laiko dalį. Paskaičiavus ir įvertinus šias laiko ir finansines sąnaudas, įmonėms neretai pigiau ir efektyviau samdyti patyrusį darbo teisės specialistą, galinti kokybiškai ir visapusiškai pasirūpinti teisiniais procesais. Tačiau kiekvienos įmonės poreikiai yra individualūs, todėl ir teikiamos paslaugos skiriasi priklausomai nuo jų - kai kuriuos klientus konsultuoju tik iškilus konkrečioms problemoms, o kitose darbovietėse darbo tarybos sudarymo procesą įgyvendinu nuo pradžios iki pabaigos.

Populiariausi
Archyvas
bottom of page