Blogas

Darbo kodeksas kuria naujų teisinių paslaugų poreikį

2017 m. liepos 1 d. įsigaliojus naujam Darbo kodeksui daugelis teisines ir konsultacines paslaugas teikiančių organizacijų suskubo edukuoti savo turimus ir potencialius klientus apie aktualius įstatyminius pokyčius ir naujus procesus, kurie palies įmones ir organizacijas artimiausioje ateityje. Toks aktyvus esamos padėties išnaudojimas - plečiant savo paslaugų krepšelius trumpalaikėmis paslaugomis ypač aktualus mažoms teisinėms ir konsultacijų įmonėms, kadangi padidėjęs mokymų apie naująjį Darbo kodeksą dalyvių skaičius rodo, kad didžioji dalis įmonių neramiai sutiko naująjį teisinį reglamentavimą ir jaučiasi neužtikrintai dėl jo taikymo. Darbo tarybų steigimas – konsultacijų stadijoje Viena

Interviu: diskriminacijos temai Lietuvoje vis dar trūksta viešumo

Įvairios diskriminacijos formos yra giliai įsišaknijusios ne tik stereotipuose ar viešojoje informacijoje, bet ir mūsų sąmonėse. Tai – daugialypė problema, kurią kartais sunku įvardyti, ypač, kuomet žmonėms trūksta žinių ir įgūdžių atpažinti diskriminuojančią situaciją, skelbimą ir pan. Vilniaus universiteto doktorantė ir nediskriminavimo teisės ekspertė Jelena Jonis įsitikinusi, kad esama teigiamų pokyčių, tačiau visuomenės švietimo prasme dar tikrai yra ką nuveikti. Diskriminacijos formos yra įvairios, pavyzdžiui, gali būti tiesioginė ir netiesioginė. Dažnai teigiama, kad tiesioginę diskriminaciją atpažinti lengviau, o netiesioginės diskriminacijos formos sunkiau apčiuopiamos. Gal galėtumė

Archyvas